Home Compliment of klacht

Compliment of een klacht?

Wij willen onze zorg voortdurend verbeteren. Je kunt ons daarbij helpen. We streven ernaar dat je bij Orthoparc je thuis en op je gemak voelt.

Wat als je niet tevreden bent?

Het kan gebeuren dat je als cliënt, familie of belanghebbende niet tevreden bent over de zorg, dienstverlening of over de manier waarop je bent bejegend. Ben je tevreden over onze dienstverlening dan horen wij dat ook graag! Klagen heeft bij veel mensen een negatieve klank. Dat is jammer, want klachten en complimenten dragen bij aan het verbeteren van de situatie voor jou en voor ons. Een klacht zien wij bij Orthoparc als een advies om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Bespreken met betrokkene(n)?

Wanneer je ontevreden bent en hierover een klacht wilt uiten, bespreek dit dan eerst met de betreffende persoon zelf. Een gesprek kan vaak al veel oplossen.

Klachtenfunctionaris

Het kan gebeuren dat het niet lukt om tot een oplossing te komen of dat je de klacht niet met de betrokkene wilt of kunt bespreken. In dat geval kun je een mail sturen of bellen naar de klachtenfunctionaris van Orthoparc. Na het ontvangen van de klacht zullen we zo spoedig contact met je opnemen.

Geschillencommissie

Orthoparc is lid van Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) en voldoet aan de keurmerkeisen zoals die door ZKN zijn opgesteld. ZKN heeft zich aangesloten bij een geschillencommissie, waar de leden van ZKN automatisch aan zijn verbonden. Meer informatie hierover vindt je op de website van ZKN.

Feedback

Het spreekt vanzelf dat we graag suggesties horen om onze dienstverlening en de gang van zaken binnen onze kliniek te verbeteren. Je kunt tips en ideeën bij ons kwijt via je behandelaar (orthopedisch chirurg, physician assistant), verpleging, en aan de medewerkers van de balie. Als je jouw stem laat horen, kunnen wij onze werkwijze beter afstemmen op de wensen van onze cliënten.