Vanaf eerste moment aandacht voor de patiënt. Adequate vaststelling probleem, goede uitleg van situatie en operatie, vervolgtraject, behandeling tijdens operatiedag en nazorg.