Skip to main content

Veelgestelde vragen over
algemene zaken Orthoparc

Heeft u interesse in een operatie in dagbehandeling bij Orthoparc? Orthoparc heeft korte wachttijden. Of heeft u al uw eerste intage gehad en wilt u weten wat u nu kunt verwachten? Hier vindt u de meeste informatie op een rij. Komt u er nog niet uit? Neem dan contact met ons op.

Algemeen

Hoe snel kan ik een eerste afspraak maken bij Orthoparc?

De eerste afspraak betreft altijd de intake. Na het ontvangen van de verwijsbrief nemen wij contact met u op om op korte termijn een afspraak te plannen. Gemiddeld is de wachttijd voor een intake 2 weken. Indien er een operatie nodig is kunt u vaak binnen 4 tot 8 weken na de intake bij ons terecht.

Hoe snel kan ik worden geopereerd bij Orthoparc?

Na de intake, waarin u goed gekeurd voor operatie, kijkt u samen met de baliemedewerker naar een geschikt moment voor operatie. In veel gevallen kan u snel terecht, maar dit verschilt per ingreep. Voor sommige operaties is er een aantal weken voorbereidingstijd nodig, zoals bij een Signature TKP. Uw arts bespreekt met u hoe lang deze (mogelijke) voorbereidingstijd is en wat de mogelijkheden zijn voor het plannen van een operatie. U kunt voor een operaties vaak binnen 4 tot 8 weken na de intake bij ons terecht.

Wat is er nodig voor de intake (eerste afspraak)?

Voor een intake of behandeling bij Orthoparc heeft u een verwijzing van de huisarts nodig. In de meeste gevallen heeft u een röntgenfoto nodig voorafgaand aan de intake. Indien u geen recente röntgenfoto heeft geven wij u hiervoor een verwijzing. Ook hebben wij uw actuele medicatielijst nodig bij uw intake.

Wat is de leeftijdgrens voor een operatie bij Orthoparc?

Bij Orthoparc hanteren we een leeftijdsgrens van 80 jaar. Deze leeftijdsgrens wordt door verschillende richtlijnen voorgeschreven.

Waarom geldt er een maximale leeftijd om bij Orthoparc geopereerd te worden?

Landelijk is vastgesteld dat bij zelfstandig behandelcentra een leeftijdgrens geldt voor operaties tot en met 80 jaar. Dit heeft mede te maken met een hoger risico op complicaties tijdens de operatie op hoge leeftijd.

Is er een BMI grens bij Orthoparc?

Ja, de BMI grens is 35. Dit heeft mede te maken met een hoger risico op complicaties tijdens de operatie.

Wat betekent ‘Rapid recovery’?

Rapid recovery betekent letterlijk ‘snel herstel’. Het programma houdt in dat u versneld, sneller dan in een regulier ziekenhuis, op de been gebracht wordt. Dit is meestal al 1 a 2 uur na uw operatie. Dit is mogelijk door een speciaal pijnprotocol ontwikkelt door Orthoparc. Hierdoor neemt uw kracht en conditie minder af, waar u na een paar weken na de operatie baat bij heeft. Rapid recovery betekent niet dat uw weefsels sneller herstellen na de operatie. Dit blijft in de meeste gevallen ongeveer 4-6 weken, waardoor u deze periode toch ook rustig aan moet doen.

Is de dokter die ik in het spreek uur zie ook de dokter die mijn opereert en de nacontrole doet?

Ja, de arts die u behandelt is uw casemanager. Dit betekent dat wanneer u bij ons op spreekuur komt u direct de arts te spreken krijgt die waarschijnlijk uw operatie gaat uitvoeren en dus ook uw nacontrole doet. Het is natuurlijk mogelijk dat, om welke reden dan ook, u samen met uw arts beslist om van arts te wisselen.

Hoe lang van te voren hoor ik mijn operatiedatum?

Op de poli wordt u gevraagd wat uw gewenste datum of periode voor operatie is. We houden daar zo veel mogelijk rekening mee. In uitzonderingsgevallen kan het zijn dat er iemand uitvalt. Dan wordt u gebeld met de vraag of u eerder geopereerd zou willen worden.
Voordat u gepland kan worden, zal er eerst een akkoord van de anesthesist moeten zijn. Deze beoordeelt of u aan anesthesiologische criteria (relevante aandoeningen, medicatiegebruik, etc.) voldoet om in onze kliniek geopereerd te worden.

Hoe lang van te voren krijg ik de definitieve operatietijd door?

Een week van te voren ontvangt u een bevestigingsemail. In deze mail staat het definitieve tijdstip van de operatie vermeldt. Denk er aan dat dit een richttijd is. Het is dus mogelijk dat u eerder aan de beurt bent omdat de operatie voor u eerder klaar is of dat u even moet wachten omdat u later aan de beurt bent.

Kan iedereen worden geopereerd bij Orthoparc?

Nee, niet iedereen kan worden geopereerd bij Orthoparc. Orthoparc beperkt zich tot een aantal soorten operaties, zoals te vinden is op onze website. Daarnaast zijn er verschillende soorten patiënten. De één gezonder dan de ander. In Nederland wordt dez zorgzwaarte aangeduid middels de ASA-classificatie. ASA-1 en ASA-2 betreft gezonde personen of personen met lichte gezondheidsproblemen zoals een hoge bloeddruk of suikerziekte die onder controle zijn. ASA-3 en ASA-4 zijn mensen met hartproblemen of bijvoorbeeld orgaanproblematieken. Deze laatste twee ASA-groepen kunnen niet bij Orthoparc geopereerd worden. Dit heeft te maken met verhoogde kans op complicaties tijdens operatie. Orthoparc beschikt niet over een spoedeisende hulp of intensive care (IC), waardoor het te riskant is om deze groep te opereren bij Orthoparc. Tijdens de preoperatieve screening (POS) zal de anesthesist definitief bepalen of u bij Orthoparc geopereerd kan worden.

Hoe lang mag ik voor de operatie niks eten of drinken?

Voor de operatie hanteren wij een nuchterbeleid. Dit betekent dat u tot zes uur voor de meldingstijd een licht ontbijt mag eten. Dit zijn bijvoorbeeld 2 beschuiten of 2 boterhammen met jam of appelstroop, of yoghurt met muesli. Tot twee uur voor de meldingstijd mag u enkel nog heldere vloeistoffen drinken, zoals water, thee of koffie zonder melk. Binnen twee uur voor de meldingstijd mag u niets meer drinken. De meldingstijd krijgt u een week van te voren gemaild.

Hoe lang mag ik niet roken en drinken rond de operatie?

Wij adviseren u om 4 weken voor de operatie niet meer te roken. Het beste kunt u helemaal stoppen met roken. Roken vertraagt de wondgenezing en geeft een fors hoger risico op wondinfecties na de operatie. Ook kan roken de luchtwegen irriteren, waardoor u eerder vatbaar bent voor een luchtwegontsteking. Verder kan hoesten na de operatie pijnlijk zijn. Vraag eventueel advies aan uw huisarts voor het stoppen met roken. Daarnaast vragen we u om 48 uur voor de operatie geen alcohol meer te nuttigen.

Heeft Orthoparc met iedere verzekeraar een contract?

Nee, Orthoparc heeft niet met iedere verzekeraar een contract. Bovendien geven sommige verzekeraars een maximum budget per jaar. Dit betekent dat wanneer het budget in een jaar op is, er in de rest van dat jaar geen operaties meer kunnen plaatsvinden voor de betreffende verzekeraar. Of Orthoparc een contract heeft met uw verzekeraar kunt u vinden op onze pagina Vergoeding en verwijzing. Bij sommige verzekeraars zit er verschil tussen de betreffende locaties van Orthoparc aangaande wel of geen contract.

Krijg ik een verwijzing mee voor fysiotherapie?

Ja, u krijgt tijdens uw opname een verwijsbrief mee voor fysio- of oefentherapie. Deze krijgt u van de dienstdoende therapeut. Hiermee mag uw fysio aan huis komen. Deze verwijzing geeft recht op vergoeding vanuit het basispakket vanaf de 21e behandeling.

Moet ik bij een fysiotherapeut bij mij in de buurt revalideren?

U mag bij een fysio- of oefentherapeut bij u in de buurt herstellen. Het verschilt per persoon of fysiotherapie echt wenselijk/verplicht is of niet. U kunt dit met onze therapeut bespreken tijdens uw opname. Orthoparc heeft een netwerk van aangesloten therapeuten. Zij volgen scholingen bij ons en weten precies welke ingreep u heeft gehad en hoe het herstel er uit moet zien. U vind deze therapeuten in onze praktijkzoeker.

Mag ik al een spreekuurafspraak maken terwijl ik pas over een half jaar geopereerd wil worden?

Uiteraard is dat mogelijk. Bovendien kunnen we zo goed plannen in de door u gewenste periode. Wel dient u ons in de overbruggende periode goed op de hoogte te houden van wijzigingen in uw gezondheidssituatie (bijvoorbeeld wijziging in medicijnen). Daarnaast is het verstandig dit te overleggen met uw verzekeraar.

Wat als ik word afgekeurd voor operatie bij Orthoparc?

Als u wordt afgekeurd voor operatie in onze kliniek, is dat heel vervelend. Wij kunnen u gezien het verhoogde gezondheidsrisico dan niet opereren. U zult naar een ziekenhuis moeten, waar alle faciliteiten aanwezig zijn om u veilig te opereren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld aanwezigheid van een intensive care (IC), hartbewaking, etc.

Valt mijn operatie onder verzekerde zorg?

Uw behandeling bij de klinieken van Orthoparc valt altijd onder verzekerde zorg. U zult echter wel aanspraak maken op uw eigen risico en eventueel verhoogd vrijwillig eigen risico. Onze medewerkers kunnen u precies vertellen hoe dit werkt. Op de pagina vergoeding en verwijzing kunt u zien met welke zorgverzekeraars Orthoparc een contract heeft.

Mag ik op het spreekuur komen als ik niet geopereerd wil worden?

U mag altijd met uw klachten bij ons een afspraak maken voor het spreekuur. Onze specialisten zullen samen met u een beleid maken. Sommige aandoeningen kunnen ook heel goed zonder operatief ingrijpen behandeld worden, door bijvoorbeeld een verwijzing voor therapie.

Moet ik zelf een afspraak maken voor de nacontrole?

U heeft de verwijzing, voor het maken van een röntgenfoto na plaatsing prothese, bij uw intake (map) ontvangen. Zo niet, dan sturen wij dit u later toe. Laat een week voor de controle afspraak de röntgenfoto maken.

Waar moet ik me melden als ik aankom op de operatielocatie?

Wanneer u bij de operatielocatie aankomt kunt u zich melden aan de voorkant van het complex. In Bosch en Duin is dit de ingang aan de straatkant en niet de ingang van de poli, waar u uw intake heeft gehad (achterkant van het complex). In Rozendaal betreft het dezelfde ingang als waar u naar binnen bent gegaan voor uw intake gesprek. Wanneer u wordt opgehaald aan het einde van de dag, mag uw chauffeur zich in Bosch en Duin ook aan de voorkant van het complex zich melden, in Rozendaal mag uw chauffeur zich melden bij de ingang aan de linker kant van het complex.

Mag ik mijn eigen medicatie blijven slikken rond mijn operatie?

U mag in veel gevallen uw eigen medicatie continueren zoals u gewend bent, met uitzondering van een plastablet. Deze mag u de ochtend van de ingreep overslaan. Bij het gebruik van bloedverdunners en medicatie bij suikerziekte krijgt u aanvullende instructies van de anesthesioloog. U zult hierover voorgelicht worden tijdens de preoperatieve screening (POS), welke zal plaatsvinden voor de operatie.

Wat moet ik allemaal meenemen naar de kliniek op de dag van mijn heupoperatie?

U dient in ieder geval de volgende zaken mee te nemen naar de kliniek: identiteitsbewijs, twee elleboogkrukken, makkelijk zittende kleding, (extra) ondergoed, stevige schoenen, toiletartikelen, nachtkleding (voor het geval u (toch) moet blijven overnachten), tijdschrift of boek, muziek en de medicatie die u heeft opgehaald bij de apotheek.

Ik slaap vreselijk slecht en heb nog veel pijn na mijn operatie, is dit normaal?

Het kan zijn dat u slecht slaapt als gevolg van de pijn. Dit is erg vervelend, maar komt vaker voor. Het is goed om een juiste balans tussen activiteit en rust te houden. Het is mogelijk dat u overdag veel doet zonder pijn, maar dat de rekening van de pijn in de nacht gepresenteerd wordt. Ook goed uw medicatie slikken zal u helpen de (eerste) dagen door te komen.

Hoe lang moet ik bloedverdunners gebruiken na mijn operatie?

Het gebruik van bloed-verdunnende injecties wordt voorgeschreven vanuit de artsenrichtlijn. De richtlijn verplicht om de eerste vier weken het middel te gebruiken, om zo de kans op trombose te verkleinen.

Ik maak me zorgen. Wanneer moet ik contact opnemen met Orthoparc?

Bel Orthoparc in de volgende gevallen:

  • De wond gaat ernstig bloeden;
  • De wond wordt dik en/of gaat meer pijn doen;
  • U vertrouwt de wond niet;
  • U kunt niet meer staan, terwijl dit eerder goed mogelijk was;
  • De heup wordt dik, rood, en warm en u heeft verhoging of koorts boven de 38,0 °C;

U heeft klachten in het onderbeen, zoals veel pijn, zwelling en warmte. Dit kan duiden op het ontstaan van trombose.

Corona

Kan ik een eigen zelftest meenemen voorafgaand aan mijn operatie?

Nee, dit is niet mogelijk in verband met de controleerbaarheid van de test. Om de veiligheid in onze kliniek zo hoog mogelijk te houden, maken we enkel gebruik van onze eigen zelftesten. U mag wel zelf een test laten uitvoeren bij de GGD. U laat dan bij binnenkomst in onze kliniek het certificaat (maximaal 72 uur oud) van een negatieve PCR-testuitslag zien.

Er zijn twee manieren van testen alvorens uw operatie:

  1. PCR-test van de GGD of andere testlocatie, met certificaat van testen.
  2. De goedgekeurde sneltesten binnen onze klinieken

Moet ik getest worden als ik gevaccineerd ben of recent Covid-19 heb doorgemaakt?

Testen is niet áltijd nodig. In deze gevallen hoeft u geen sneltest bij ons in de kliniek uit te laten voeren:

  1. U overhandigd bij binnenkomst een negatieve PCR-test van de GGD aan de verpleegkundige
  2. U overhandigd een bewijs van een eerder COVID -19 doorgemaakte infectie (bijvoorbeeld brief van huisarts)
  3. Bewijs van volledige vaccinatie (vaak 2 injecties), laatste injectie minimaal 1 week voor opname gekregen. Wanneer u dus enkel de eerste van twee injecties heeft gehad, moet u alsnog testen bij ons in de kliniek

Wat als mijn sneltest bij Orthoparc positief is?

Indien uw sneltest positief is, verzoeken wij u zich te melden bij de GGD voor een PCR-test. Uw operatie wordt geannuleerd en weer ingepland wanneer de PCR-test van de GGD negatief blijkt te zijn. Wanneer uw PCR-test positief is, moet u in quarantaine. De operatie kan opnieuw worden ingepland wanneer u weer uit quarantaine mag. Meer informatie hierover vindt u op: https://www.ggdnog.nl/corona/alles-over-corona/hoe-gaat-het-verder-na-de-coronatest

Vraag meer informatie aan

Heeft u een vraag die hierboven niet vermeld staat? Neem contact met ons op, we helpen u graag.

Neem contact op
Klantcase

Heupprothese door Drs. Jasper Zwiers

Midden in de corona-lockdown kreeg ik problemen met mijn heup. In de reguliere zorg was het moeilijk om snel geholpen te worden. Daarnaast wilde ik de reguliere zorg niet extra belasten. Toen ben ik zelf maar op onderzoek uitgegaan. Orthoparc sprak mij het meeste aan. Vakkundige artsen en een korte wachttijd.
Dit was ook het geval tijdens de opname. Iedereen stelde mij gerust. Ze legden alles goed uit en namen echt de tijd voor me. Zowel vóór, tijdens als na de operatie. De artsen, verpleegkundigen en operatieassistenten zijn zeer ervaren en professioneel. Zij gaven iedere keer een gevoel van veiligheid.
Ik krijg er nog steeds een glimlach van, zo blij ben ik met de keuze voor Orthoparc!