Maak kennis met onze Experts

Orthopedisch chirurg

Dr. Stephan Vehmeijer

Bosch en Duin

Dr. Stephan Vehmeijer is orthopedisch chirurg sinds 2004. Hij heeft zijn opleiding voornamelijk gevolgd in het Leids Universitair Medisch Centrum. In 2002 is hij gepromoveerd aan de Universiteit Leiden. Sinds 2005 is hij verbonden aan de vakgroep orthopedie en traumatologie in het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft en Voorburg. Daarnaast is hij sinds 2016 verbonden aan Orthoparc, kliniek voor innovatieve orthopedie.

Specialisatie in heupchirurgie
Zijn belangrijkste specialisatie is heupchirurgie. Sinds 2006 plaatst dr. Vehmeijer als één van de eerste orthopeden in Nederland de totale heupprothese via de voorste benadering en in 2009 is hij in het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft gestart met een programma waarbij patiënten versneld herstellen na een heupoperatie. Sinds 1 april 2014 kunnen patiënten, door de combinatie van de voorste benadering en het versnelde herstelprogramma, zelfs op de dag van de operatie naar huis. Innovatieve orthopedie is hem op het lijf geschreven. Stephan Vehmeijer doet veel onderzoek, onder andere in samenwerking met de faculteit Design Engineering van de Technische Universiteit in Delft. Daarnaast geeft hij veel cursussen en spreekt hij regelmatig op internationale congressen. Vanuit de hele wereld komen orthopeden bij hem op bezoek om de voorste benadering te leren.

Stephan Vehmeijer over innovatie behandelingen
“Het beter en sneller herstellen van patiënten na het plaatsen van een totale heupprothese is mijn belangrijkste doel. Door steeds weer innovatieve stappen aan de behandeling toe te voegen lukt het mij nu om patiënten veilig op de dag van de operatie naar huis te laten gaan. Ik ben ervan overtuigd dat patiënten toch het liefste thuis zijn en daar ook het beste herstellen. Samen met het specialistische team van Orthoparc kan ik mijn patiënten zorg van het hoogste niveau bieden.’’

Locatie: Bosch en Duin
BIG nr. 19045274001

Orthopedisch chirurg

Drs. Saskia Boekhorst

Bosch en Duin

Orthopedisch chirurg drs. S.J.J. (Saskia) Boekhorst is haar medische carrière begonnen als tropen- en spoedeisende hulp arts. In 2012 heeft ze haar opleiding tot orthopedisch chirurg succesvol afgerond.

“Tijdens mijn opleiding begon mijn liefde voor het kniegewricht. Het feit dat we in onze westerse medische wereld een kniegewricht volledig kunnen vervangen, fascineert me enorm en geeft me veel voldoening.”

Saskia Boekhorst heeft zich gespecialiseerd in knieprothesiologie met de uitlijning middels MRI van de gehele beenas en 3D geprinte mallen( firma zimmerbiomet, Signature/Vanguard). Door de mal is de operatieduur korter en de schade aan het weefsel minder. Ze doet al ruim 7 jaar alle knieprothesiologie met deze methode. Landelijk is zij bij de top 3 van de grootste gebruikers en in Europa hoort zij bij de top 10 van orthopedisch chirurgen die deze innovatieve operatietechniek het meeste toepassen. En dat doet zij elke dag met zeer veel passie.

Sinds 1 juni 2017 is zij verbonden aan Orthoparc, kliniek voor innovatieve orthopedie.

Knieprothese in dagbehandeling.

Voor het plaatsen van een knieprothese in dagbehandeling maken we bij Orthoparc gebruik van het Rapid Recovery concept. Drs. Saskia Boekhorst stond aan de wieg van deze ontwikkeling en geniet er nog dagelijks van als de door haar zojuist geopereerde patiënten zich zo goed voelen dat ze direct postoperatief kunnen mobiliseren om zodoende zo snel mogelijk verder te kunnen herstellen in de eigen vertrouwde omgeving.

Kwaliteit van leven
Het doel is dat we hiermee mensen hun kwaliteit van leven kunnen teruggeven met zo min mogelijk impact voor hun algemene conditie en spierkracht. Bij Orthoparc heb ik de kans gekregen om het hele proces voor de patiënt in te richten naar voorbeeld van de heupprothesiologie in dagbehandeling door Dr. Vehmeijer en daar ben ik nog dagelijks dankbaar voor. Ik heb bij elke stap nagedacht hoe het zou moeten gaan als ik zelf de patiënt was.

Sfeer, contact, vertrouwen, kwaliteit en laagdrempeligheid zijn hierbij sleutelwoorden. We horen van patiënten terug dat het een enorme meerwaarde geeft om op deze manier behandeld te kunnen worden.

Locatie: Bosch en Duin
BIG nr. 09050252901

Orthopedisch chirurg

Drs. Maria Nijland

Lelystad, Groningen, Borger

Drs. Maria Nijland – Haan is orthopedisch chirurg sinds 2008. Zij volgde haar opleiding in Delft, Leiden en Groningen. Na een korte periode gewerkt te hebben in het Universitair Medisch Centrum Groningen, begon zij in 2009 in het MC Zuiderzee in Lelystad. Sinds 2019 is zij verbonden aan Orthoparc, kliniek voor innovatieve orthopedie.

“Een mooie kans om mijn vergaarde kennis en expertise op het gebied van het plaatsen van protheses in te kunnen zetten in het optimaliseren van het proces van herstel na een operatie.”

Het plaatsen van een gewrichtsprothese is een dankbare ingreep. Patiënten hebben – over het algemeen – langdurige, progressieve pijnklachten gehad die hun kwaliteit van leven in groeiende mate hebben beïnvloed. “Als je als dokter door het plaatsen van een gewrichtsprothese hen deze kwaliteit van leven weer terug kunt geven, geeft dat enorm voldoening.”

Vanaf 2010 heeft zij ervaring in het plaatsen van knieprothesen middels zogenaamd patiënt specifiek instrumentarium. Door het maken van een plaatsingsmal met behulp van een MRI en een computermodel is het plaatsen van een knieprothese sneller en nauwkeuriger. “Het beter en sneller laten herstellen van patiënten na het plaatsen van een totale knieprothese is leuk. Door steeds kleine of grotere verbeteringen in te voeren, lukt het nu om patiënten veilig op de dag van de operatie naar huis te laten gaan. Ik ben ervan overtuigd dat patiënten toch het liefste thuis zijn en daar ook het beste herstellen.”

Locatie: Lelystad. Tevens mogelijkheid voor afspraak in Groningen en Borger.
BIG nr. 89051779701

Orthopedisch chirurg

Drs. Jasper Zwiers

Lelystad

Drs. Jasper Zwiers is orthopedisch chirurg sinds 2015. Hij heeft zijn opleiding genoten in cluster Noord, voornamelijk in de Isala Zwolle en het Academisch ziekenhuis Groningen. Na een half jaar traumachirurgie in traumacentrum Isala klinieken, heeft hij de verdieping gezocht van de gespecialiseerde knie- en heupchirurgie bij de Sint Maartenskliniek (Woerden). In 2018 begon hij met veel enthousiasme in Lelystad, echter door het faillissement liep het anders dan verwacht.

Specialisatie in heup en kniechirurgie

Tijdens de geneeskunde en orthopedische opleiding deed Zwiers onderzoek bij Professor Walenkamp, onderzoek naar de preventie van- en behandeling van prothese infecties. Het werd hem hierdoor al snel duidelijk dat een top resultaat eigenlijk alleen mogelijk was als alle complicaties werden vermeden. Dit gecombineerd door de verdiepingsjaren bij de Sint Maartsenskliniek hebben een bovengemiddelde expertise in de heup –en knie chirurgie opgeleverd. Niet alleen operatief, want Zwiers besteedt veel aandacht aan de informatievoorziening naar de patiënt. “Alleen goed geïnformeerd kan de patiënt komen tot een gewogen beslissing over welke behandelkeuze het meest waarschijnlijk leidt tot het beste resultaat”.

Jasper Zwiers over Orthoparc

Toen collega Vehmijer contact opnam over de voortzetting van de orthopedische zorg, onder de vlag van Orthoparc, met focus en innovatie, is Zwiers enthousiast dit voorstel gaan uitwerken. De focus op patiëntenzorg, geen gemiddeldes, geen ‘middle of the road’ , maar de zorg strategie is persoonlijk, innovatief, het beste uit de behandelaar en het beste voor de patiënt. Dat sprak me aan. Het zou mooi zijn om dit aan Flevoland aan te bieden.

Locatie: Lelystad
BIG nr. 79908956101

Orthopedisch chirurg

Dr. Enrico de Visser

Rozendaal

Vanaf 1 januari 2020 zal Dr. Enrico de Visser zich aansluiten bij het team Orthopeden van Orthoparc. Hij is daarnaast ook werkzaam bij het CWZ in Nijmegen. Zijn opleiding tot orthopedisch chirurg deed hij bij het Radboudumc, St. Maartenskliniek en Rijnstate. Dr. Enrico de Visser is in 2003 gepromoveerd aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen op het proefschrift “The control of posture and gait after limbsaving surgery”.

Specialisatie in heupchirurgie
Na een fellowship Kinderorthopedie in Duitsland België heeft drie jaar gewerkt als staflid in de St. Maartenskliniek te Nijmegen met als aandachtsgebied heupafwijkingen en kinderorthopedie. In de St Maartenskliniek en het Rijnstate ziekenhuis heeft hij zich verder gespecialiseerd in afwijkingen aan de heup en de behandeling daarvan. Hierdoor is hij nu een gespecialiseerd heupchirurg geworden die het hele palet van behandelingen van heupafwijkingen beheerst. Zijn aandachtsgebieden zijn oa. heupprotheses en revisies van heupprotheses, heuparthroscopie en chirurgische dislocatie van de heup.

Enrico de Visser over heupafwijkingen
Samen met de patiënt met heupafwijkingen wil ik zoeken naar een oplossing die ook op lange termijn verbetering van kwaliteit van bewegen geeft. Bij Orthoparc heb ik de mogelijkheid om zonder wachtlijsten mijn patiënten de beste behandeling te geven.

Locatie: Rozendaal
BIG nr. 49046630701

Orthopedisch chirurg

Dr. Siebren Tigchelaar

Rozendaal

Dr. Siebren Tigchelaar werkt vanaf oktober 2019 voor Orthoparc en is tevens verbonden als orthopedisch chirurg aan het CWZ in Nijmegen. Hij is na het afronden van zijn opleiding tot arts in Nijmegen in 2008 opgeleid tot orthopedisch chirurg in het Radboud Universitair Medisch Centrum en de Sint Maartenskliniek. Hij heeft zich inmiddels gespecialiseerd in orthopedische traumatologie, heup- en knieproblematiek.

Specialisatie in aandoeningen van de knieschijf
Gedurende zijn opleiding heeft hij zich specifiek toegelegd op aandoeningen van de knieschijf waar hij in het Radboud UMC en het Canisius ziekenhuis onderzoek naar heeft verricht. Hij is hierop in 2017 gepromoveerd met het proefschrift: Patellofemoral Disorders; Causes, Diagnosis, Treatment.

Siebren Tigchelaar over knieklachten
Ik zie veel patiënten met problemen van hun knieschijf. Vaak hebben ze al een aantal artsen bezocht zonder effect, maar vaak is hun probleem met moderne technieken en inzichten goed te behandelen. Het is mijn overtuiging dat duidelijkheid en professionaliteit hand in hand gaan. Bij Orthoparc kan ik de tijd nemen om mijn patiënten goed uit te leggen wat ik voor hen kan betekenen.

Locatie: Rozendaal
BIG nr. 39066586301

Orthopedisch chirurg

Drs. Epyng Hu

Rozendaal

Dr. Epyng Hu werkt sinds oktober 2019 voor Orthoparc. Hij is opgeleid tot allround orthopedisch chirurg in het Radboudziekenhuis te Nijmegen. In 1996 is hij als orthopedisch chirurg gestart in het Elisabeth ziekenhuis te Tilburg en in 2000 teruggekeerd naar het CWZ, waar hij het oudste lid is van de maatschap Orthopedie.

Allround orthopedisch chirurg
Op gebied van orthopedie is Epyng Hu thuis op alle vlakken van de orthopedie, maar heeft een aantal aandachtsgebieden zoals knieblessures bij sporters en heupprothesiologie.

Epyng Hu over knieblessures
Als gecertificeerd arts voor het betaalde voetbal zie ik veel sportletsels aan de knie. Ik heb daardoor veel ervaring in de kruisbandchirurgie. Ik vind het een voordeel dat mensen met knieletsel bij Orthoparc snel terecht kunnen.

Locatie: Rozendaal
BIG nr. 19021694001

Orthopedisch chirurg

Dr. Sander Koëter

Rozendaal

Dr. Sander Koëter is vanaf oktober 2019 werkzaam bij Orthoparc. Zijn opleiding tot arts heeft hij gevolgd aan het Erasmus in Rotterdam. Als fanatiek wedstrijdroeier werd zijn interesse voor de orthopedie aangewakkerd en na zijn orthopedie stage in Amerika heeft hij besloten zich te specialiseren tot orthopedisch chirurg. Hij is opgeleid in Radboud Nijmegen, Rijnstate Arnhem en de Maartenskliniek. En heeft zich als orthopedisch chirurg verbonden aan het CWZ in Nijmegen.

Patella femorale chirurgie
Sander Koëter staat bij zijn collega’s in Nederland bekend om zijn kennis en operatieve vaardigheden van het patellafemorale gedeelte van de knie. Hij heeft veel onderzoek hiernaar gedaan en begeleidt ook andere artsen in hun promotie onderzoeken. Het verbeteren van de zorg is voor hem een belangrijk onderdeel van zijn vak en hij draagt daarin bij door het opzetten van verbeter trajecten en het ontwikkelen van scholingen.

Sander Koeter over zijn fascinatie voor de knie
Dat je met kleine of grotere operatieve aanpassingen het verschil kan maken maakt mij een blij mens. Als mijn patiënten na de operatie hun knie weer goed kunnen gebruiken geeft mij dat voldoening. De tijd die ik aan mij patiënten kan besteden tijdens de spreekuren bij Orthoparc zorgen ervoor dat ik goed en duidelijk kan bespreken wat de mogelijkheden zijn om die verbetering te realiseren.

Locatie: Rozendaal
BIG nr. 09053710701

Orthopedisch chirurg

Drs. Jacco Jenner

Rozendaal

Drs. Jacco Jenner werkt sinds oktober 2019 bij Orthoparc als Orthopedisch chirurg. Zijn specialisatie tot orthopedisch chirurg heeft hij in Amsterdam en Utrecht gedaan. Hierna heeft hij zich vooral verdiept in de schouderchirurgie via een kijkoperatie en heeft zich hierin dan ook gespecialiseerd. Na zijn fellowship in de schouderchirurgie heeft hij zich in 2012 CWZ in Nijmegen gevestigd.

Schouderklachten en Knieproblemen
Schouderklachten, waaronder sportletsels, kunnen voor veel mensen erg beperkend zijn in hun dagelijks leven. Om optimale schouderzorg te kunnen verlenen werkt Jacco Jenner als voorzitter van het Schoudercentrum Nijmegen veel samen met een groep andere vakspecialisten op gebied van de schouder. Naast de schouder is Jacco Jenner ook gespecialiseerd in (sportletsels van) de knie

Jacco Jenner over samenwerking met therapeuten
Bij Orthoparc werken we nauw samen met een partnernetwerk waarin fysio- en bewegingstherapeuten vertegenwoordigd zijn. De korte lijnen met de therapeuten is een belangrijk onderdeel dat er voor zorgt dat onze patiënten optimaal worden begeleidt bij hun herstel na een operatie.

Locatie: Rozendaal
BIG nr. 79057397101

Orthopedisch chirurg

Dr. Justus Jansen

Rozendaal

Dr. Justus Jansen is sinds oktober 2019 werkzaam bij Orthoparc. Hij heeft zijn arts opleiding gevolgd aan het Erasmus in Rotterdam en is daar ook gepromoveerd. Zijn specialisatie tot orthopedisch chirurg vond plaats in het Erasmus, het IJsselland ziekenhuis en het Reiner de Graaf ziekenhuis in Delft. Vanaf 2012 is hij verbonden aan het CWZ in Nijmegen als orthopedisch chirurg.

Prothesiologie en Traumatologie
De expertise van Justus Jansen ligt op het vlak van heup- en knieprotheses, maar ook problemen van de hand/pols en voet/enkel. Hij is lid van het Concillium Orthopedicum, dat zich bezighoudt met bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de opleiding Orthopedie.

Justus Jansen over kwaliteit

In mijn vak vind ik het belangrijk om de kwaliteit van zorg rondom heup en knieprotheses te optimaliseren. Bij Orthoparc is die kwaliteit al op een zeer hoog niveau. Een professioneel team werkt nauw samen om een snel herstel van de patiënt na heup- of knieprothese te bewerkstelligen. Het Rapid Recovery concept spreekt mij bijzonder aan.

Locatie: Rozendaal
BIG nr. 89057617201

Orthopedisch chirurg

Drs. Paul Schwering

Rozendaal

Drs. Paul Schwering is sinds oktober 2019 werkzaam voor Orthoparc. Na zijn opleiding tot orthopedisch chirurg in de Maartenskliniek, het Rijnstate ziekenhuis en het Radboudumc werkt hij sinds 2000 ook in het CWZ in Nijmegen.

Specialisatie heup-, knie-, en voetchirurgie
Hij heeft binnen zijn vak een voorliefde voor heup-, knie-, en voetchirurgie. En binnen het CWZ doet hij veel kinderorthopedie. Paul Schwering is actief in de Nederlandse werkgroep kinderorthopedie, waar hij samen met zijn collega’s en vakgenoten kijkt naar de best passende behandelplannen voor kinderen met bewegingsklachten. Voor volwassenen richt hij zich op bewegingsproblemen die voortkomen uit slijtage van de heup en knie en voetproblemen .

Paul Schwering over heup en knieprotheses
Niets mooier dan iemand die beperkt wordt in het bewegen, te zien opleven met een nieuwe heup of knie. Dat iemand zo zelfstandig kan blijven functioneren, daar doe ik het voor! Bij Orthoparc kan ik mijn patiënten snel helpen, dat vind ik een groot voordeel.

Locatie: Rozendaal
BIG nr. 49026010601

Maak een afspraak

Wilt u contact opnemen, vul ons afspraak formulier in of bel voor direct contact.