Home Over ons Patiëntervaringen 8 uur in de ochtend geopereerd, 15

8 uur in de ochtend geopereerd, 15

Caspar Becx op 14 december 2020
Een kennis die mij steeds zag strompelen en hoorde dat mijn heupoperatie in een regulier ziekenhuis als gevolg van Corona was afgezegd, bracht mij op het spoor van Orthoparc. Een vriend van haar man was daar namelijk erg over te spreken. Zo belandde ik, nauwelijks drie weken na mijn eerste gesprek, op de operatietafel voor een volledige rechterheupprothese. De nacht daarvoor was ik door twee verpleegkundigen bijzonder goed ontvangen in deze schitterend gelegen villa in Bosch en Duin, die me een beetje deed denken aan zo’n welgelegen sanatorium uit vroeger tijden.

Ik werd om acht uur ’s ochtends geopereerd en om drie uur in de middag was ik alweer thuis. Het hele proces daartussen zou ik dan ook willen omschrijven als efficiënt en fluks, een mooi ouderwets woord dat ik hier wel op zijn plaats vind.

Dr. Vehmeier komt op mij over als een zeer ervaren chirurg, geknipt ook voor zijn vak waarbij ongetwijfeld kracht wordt gevergd.

Wat mij het meest bij is gebleven – dat zal ook aan de adrenaline hebben gelegen – is dat hij, uitgedost als een soort astronaut, in die frisse operatiekamer op zijn telefoon stond te zoeken naar mijn favoriete muziekstuk. Het uitkiezen en beluisteren daarvan tijdens de ruggenprik en (in de verte) tijdens het roesje, ervoer ik als zeer kalmerend.

Ik koos ‘Body and Soul’ door saxofonist Dexter Gordon: heel toepasselijk, bedacht ik achteraf, voor de werkwijze van Orthoparc.

Meer ervaringen lezen