Gewoon 100% vergoed

Home Vergoeding

Vergoeding zorgverzekeraars Orthoparc

Orthoparc heeft met alle zorgverzekeraars een contract, met uitzondering van onze kliniek in Rozendaal als je bij VGZ verzekerd bent. 

Als je bij ons in behandeling bent en er is een contract met je zorgverzekeraar wordt de declaratie altijd direct aan je zorgverzekeraar gedeclareerd. Je behandeling bij de klinieken van Orthoparc valt onder verzekerde zorg en wordt 100% vergoed door je zorgverzekeraar. Je betaalt wel altijd je eigen risico, net als in ieder ander ziekenhuis.

Wanneer Orthoparc geen contract heeft met je zorgverzekeraar geldt dat de zorg 100% vergoed wordt met een restitutiepolis. Met een naturapolis is de hoogte van de vergoeding afhankelijk van je zorgverzekeraar en polis. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met je zorgverzekeraar.

Veelgestelde vragen

De basisverzekering

Ben je 18 jaar of ouder? Dan ben je wettelijk verplicht om een basisverzekering te hebben. Deze verzekering of polis dekt bijna alle noodzakelijke zorg. Zo heeft iedereen gelijke toegang tot medische zorg. De overheid bepaalt wat in het basispakket zit. Zorgverzekeraars mogen zelf de voorwaarden en de prijs van hun basisverzekering bepalen. Dit noem je de premie.

De zorgverzekeraar heeft acceptatieplicht en mag jou niet weigeren voor een basisverzekering. Ook niet als je vaak zorg nodig hebt.

Eigen risico en eigen bijdrage

De overheid bepaalt wat uit de basisverzekering wordt vergoed. Maar niet alle zorg uit de basisverzekering wordt volledig vergoed. Je betaalt ook eigen risico en soms een eigen bijdrage. Ook kan het zijn dat je moet bijbetalen als je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat. Zorg die niet in de basisverzekering zit, betaal je altijd zelf of via een aanvullende verzekering.

Eigen risico

De kosten van bijvoorbeeld behandelingen in het ziekenhuis en medicijnen tellen mee voor je eigen risico. Dat kost je maximaal 385 euro per jaar. Heb je een vrijwillig eigen risico, dan kan dat oplopen tot 885 euro. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

Eigen bijdrage

Voor bepaalde zorg geldt ook een eigen bijdrage. Je betaalt dan een deel van de kosten zelf. Bijvoorbeeld voor bepaalde medicijnen. Het bedrag dat na de eigen bijdrage overblijft, telt mee voor je eigen risico.

Niet gecontracteerde zorg

Heeft je zorgverlener geen contract met je zorgverzekeraar, dan kan het zijn dat je een deel van de kosten zelf moet betalen. Orthoparc heeft met alle zorgverzekeraars een contract. Met uitzondering van VGZ voor onze kliniek in Rozendaal

Niet verzekerde zorg

Je aanvullende verzekering betaalt niet alles. Soms worden kosten vergoed tot een maximumbedrag. Je zorgverzekeringspolis bepaalt voor een groot deel wat je zelf moet betalen.

Overzicht contracten met zorgverzekeraars

In onderstaande tabel vindt je de contractering voor 2023 van Orthoparc. Weet je niet onder welke koepel je zorgverzekeraar valt? Onder de tabel vind je een overzicht. 

Naam zorgverzekeraar

2023

2024

Aanvullende informatie 2023

ASR

Gecontracteerd

Gecontracteerd

Afspraken worden regulier ingepland

Careseq

Gecontracteerd

Gecontracteerd

Afspraken worden regulier ingepland

DSW

Gecontracteerd

Gecontracteerd

Afspraken worden regulier ingepland

VGZ

Bosch en Duin en Lelystad gecontracteerd

Rozendaal niet gecontracteerd

Bosch en Duin: gecontracteerd

Lelystad: gecontracteerd

Rozendaal: niet gecontracteerd

Afspraken worden regulier ingepland

Zilveren Kruis

Gecontracteerd

Gecontracteerd

Afspraken worden regulier ingepland

ONVZ

Gecontracteerd

Gecontracteerd

Afspraken worden regulier ingepland

Salland

Gecontracteerd

Gecontracteerd

Afspraken worden regulier ingepland

Zorg en Zekerheid

Gecontracteerd

Gecontracteerd

Afspraken worden regulier ingepland

CZ

Gecontracteerd

Gecontracteerd

Afspraken worden regulier ingepland

Menzis

Gecontracteerd

Gecontracteerd

Afspraken worden regulier ingepland

Welke zorgverzekeraars zijn er?

Als je niet weet onder welke koepel je zorgverzekeraar valt, dan vind je dat eenvoudig terug in onderstaande infographic. Je kunt voor meer informatie ook kijken op Zorgwijzer.nl.

Niet verzekerd?

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Als je niet bent verzekerd dan moet je de volledige kosten van de behandeling zelf betalen. Dit is het zogenaamde passantentarief. Bij de bevestiging van de eerste afspraak binnen Orthoparc ontvang je een brief met informatie over het bedrag dat je moet betalen. Je ontvangt van ons de factuur via Infomedics. Onze factuur dien je zelf in bij je zorgverzekeraar.

Passantentarieven