Skip to main content

Vergoeding en verwijzing

Vergoeding

Vergoeding zorgverzekeraars Orthoparc 2023

In 2023 is Orthoparc met alle zorgverzekeraars in gesprek en heeft dit bij de meeste zorgverzekeraars geleidt tot een contract, m.u.v. locatie Rozendaal voor VGZ verzekerden. In geval van gecontracteerde zorg wordt de declaratie altijd direct aan uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Uw behandeling bij de klinieken van Orthoparc valt onder verzekerde zorg en wordt 100% vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt wel altijd uw eigen risico, net als in ieder ander ziekenhuis.

Wanneer Orthoparc geen contract heeft met uw zorgverzekeraar geldt dat de zorg 100% vergoed wordt met een restitutiepolis. Met een naturapolis is dat afhankelijk van uw zorgverzekeraar en kan er een eigen bijdrage worden gevraagd. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen. Onze passantentarieven vindt u hier.

Overzicht vergoeding verzekeraars

In onderstaande tabel staan de zorgverzekeraar koepels vermeld en vindt u de status van contractering voor 2023. Weet u niet onder welke koepel uw zorgverzekeraar valt? Scroll dan even verder, u vindt het rechtsonder de tabel.

Naam zorgverzekeraar20222023Aanvullende informatie 2023
ASRGecontracteerdGecontracteerdAfspraken worden regulier ingepland.
CaresqGecontracteerdAfspraken worden regulier ingepland.
DSWGecontracteerdGecontracteerdAfspraken worden regulier ingepland.
VGZLocatie Bosch en Duin: gecontracteerd Locatie Lelystad: gecontracteerd Locatie Rozendaal: niet gecontracteerdLocatie Bosch en Duin: gecontracteerd Locatie Lelystad: gecontracteerd Locatie Rozendaal: niet gecontracteerdAfspraken worden regulier ingepland.
Zilveren KruisGecontracteerd*GecontracteerdAfspraken worden regulier ingepland.
ONVZGecontracteerdGecontracteerdAfspraken worden regulier ingepland.
ENOGecontracteerdGecontracteerdAfspraken worden regulier ingepland.
Zorg en ZekerheidGecontracteerdGecontracteerdAfspraken worden regulier ingepland.
CZGecontracteerdGecontracteerdAfspraken worden regulier ingepland.
MenzisGecontracteerdGecontracteerdAfspraken worden regulier ingepland.

Verwijzing

Alle patiënten die Orthoparc bezoeken, dienen een geldige verwijsbrief te hebben. Dit geldt wanneer u verzekerd bent bij een Nederlandse zorgverzekeraar. Zonder geldige verwijsbrief kan uw eerste afspraak niet doorgaan, uw zorgverzekeraar laat dit niet toe. Geldige verwijzers zijn: uw huisarts, een arbo-arts of medisch specialist.

Dagbehandeling altijd met Rapid Recovery

Bij een heup- of knieprothese zal iedere patiënt deel uitmaken van ons Rapid Recovery traject. Mocht een overnachting toch noodzakelijk zijn, dan voorziet Orthoparc hierin op haar eigen verpleegafdelingen.

Voordelen voor de patiënt

De resultaten van behandelde patiënten zijn optimaal. In de eerste uren na de operatie kunnen patiënten op eigen benen de kliniek verlaten. Men ervaart bijna geen pijn en doordat zij thuis mogen herstellen is de kans op infecties aanzienlijk laag. Dit in tegenstelling tot de reguliere methode waarbij patiënten in het ziekenhuis moeten overnachten, waar risico’s op infecties aanzienlijk hoger liggen. Wel is het voor patiënten noodzakelijk om thuis de eerste dag en nacht hulp te hebben.

Hoge waardering door patiënten

Reeds behandelde patiënten waarderen ons zeer hoog op o.a. Zorgkaart Nederland

Zorgdomein

U kunt uw verwijzing eenvoudig digitaal verzenden via ZorgDomein

Samenwerkingsverbanden

Orthoparc heeft een samenwerkingsverband met het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft in geval van calamiteiten. Voor het maken van eventueel benodigde MRI’s (bijvoorbeeld voor de Signature knie prothese) hebben wij partners in het Diakonessenhuis in Zeist en Utrecht en het Rijnstate Ziekenhuis te Arnhem.

Zeer korte toegangstijden

Bij de Orthoparc kan uw patiënt vrijwel direct ingepland worden voor een afspraak op één van onze poli’s. Indien een ingreep volgt kan deze binnen enkele weken uitgevoerd worden.

100% vergoeding

Behandelingen op basis van een verwijzing worden 100% vergoed. Uw patiënt dient vanzelfsprekend zelf zorg te dragen voor het geldende eigen risico

Welke zorgverzekeraars zijn er?

Als u niet weet onder welke koepel uw zorgverzekeraar valt, dan vindt u het eenvoudig terug in onderstaande infographic. Wilt u meer weten over de concerns, hun marktaandeel en bijvoorbeeld volmachten? Bekijk dan de website van Zorgwijzer.nl.