Vergoeding en verwijzing

Vergoeding

Vergoeding zorgverzekeraars Orthoparc 2022

In 2022 heeft Orthoparc met alle zorgverzekeraars een contract. De declaratie wordt altijd direct aan uw verzekeraar gedeclareerd. Uw behandeling bij de klinieken van Orthoparc valt onder verzekerde zorg en wordt 100% vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt wel altijd uw eigen risico, net als in ieder ander ziekenhuis.

Wanneer Orthoparc geen contract heeft met uw verzekeraar geldt dat de zorg 100% vergoed wordt met een restitutiepolis. Let op: dit geldt dus niet voor het jaar 2022. Met een naturapolis is dat afhankelijk van uw verzekeraar en kan er een eigen bijdrage worden gevraagd. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen. Onze passantentarieven vindt u hier.

Overzicht vergoeding verzekeraars

In onderstaande tabel staan de verzekeraar koepels vermeld en kunt vindt u de status van contractering voor 2021 en 2022. Weet u niet onder welke koepel uw zorgverzekeraar valt? Scroll dan even verder, u vindt het rechtsonder de tabel.

Naam zorgverzekeraar20212022Aanvullende informatie 2022
ASRGecontracteerdGecontracteerdAfspraken worden regulier ingepland.
DSWGecontracteerdGecontracteerdAfspraken worden regulier ingepland.
VGZLocatie Bosch en Duin: gecontracteerd Locatie Lelystad: gecontracteerd Locatie Rozendaal: niet gecontracteerdGecontracteerdAfspraken worden regulier ingepland.
Zilveren KruisGecontracteerdGecontracteerdAfspraken worden regulier ingepland.
ONVZGecontracteerdGecontracteerdAfspraken worden regulier ingepland.
ENOGecontracteerdGecontracteerdAfspraken worden regulier ingepland.
Zorg en ZekerheidGecontracteerdGecontracteerdAfspraken worden regulier ingepland.
CZNiet gecontracteerdGecontracteerdAfspraken worden regulier ingepland.
MenzisGecontracteerdGecontracteerdAfspraken worden regulier ingepland.

Verwijzing

Alle patiënten die Orthoparc bezoeken, dienen een geldige verwijsbrief te hebben. Dit geldt wanneer u verzekerd bent bij een Nederlandse zorgverzekeraar. Zonder geldige verwijsbrief kan uw eerste afspraak niet doorgaan, uw zorgverzekeraar laat dit niet toe. Geldige verwijzers zijn: uw huisarts, een arbo-arts of medisch specialist.

Dagbehandeling altijd met Rapid Recovery

Bij een heup- of knieprothese zal iedere patiënt deel uitmaken van ons Rapid Recovery traject. Mocht een overnachting toch noodzakelijk zijn, dan voorziet Orthoparc hierin op haar eigen verpleegafdelingen.

Voordelen voor de patiënt

De resultaten van behandelde patiënten zijn optimaal. In de eerste uren na de operatie kunnen patiënten op eigen benen de kliniek verlaten. Men ervaart bijna geen pijn en doordat zij thuis mogen herstellen is de kans op infecties aanzienlijk laag. Dit in tegenstelling tot de reguliere methode waarbij patiënten in het ziekenhuis moeten overnachten, waar risico’s op infecties aanzienlijk hoger liggen. Wel is het voor patiënten noodzakelijk om thuis de eerste dag en nacht hulp te hebben.

Hoge waardering door patiënten

Reeds behandelde patiënten waarderen ons zeer hoog op o.a. Zorgkaart Nederland

Zorgdomein

U kunt uw verwijzing eenvoudig digitaal verzenden via ZorgDomein

Samenwerkingsverbanden

Orthoparc heeft een samenwerkingsverband met het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft in geval van calamiteiten. Voor het maken van eventueel benodigde MRI’s (bijvoorbeeld voor de Signature knie prothese) hebben wij partners in het Diakonessenhuis in Zeist en Utrecht en het Rijnstate Ziekenhuis te Arnhem.

Zeer korte toegangstijden

Bij de Orthoparc kan uw patiënt vrijwel direct ingepland worden voor een afspraak op één van onze poli’s. Indien een ingreep volgt kan deze binnen enkele weken uitgevoerd worden.

100% vergoeding

Behandelingen op basis van een verwijzing worden 100% vergoed. Uw patiënt dient vanzelfsprekend zelf zorg te dragen voor het geldende eigen risico

Specifieke informatie Zilveren Kruis 2021

Geen dagbehandeling knieprothese

Zilveren Kruis en haar labels hebben in 2021 het dagbehandelingsconcept voor de knieprothese niet ingekocht. Dat betekent dat u nog steeds bij ons terecht kunt, maar dat er een overnachting wordt toegevoegd aan uw zorgtraject.

Geen signature plaatsingen 2021

Het budget dat Zilveren Kruis voor 2021 bij ons had ingekocht bleek niet toereikend voor het aantal patiënten dat wij voor deze verzekeraar mochten helpen. Gelukkig heeft Zilveren Kruis onlangs extra zorg ingekocht, hierdoor kunnen wij u ook dit jaar nog helpen. Bij knieoperaties is er vanwege deze nieuwe afspraken één wijziging doorgevoerd bij de operatietechnieken. We kiezen bij de operaties in 2021 alleen nog voor de conventionele uitlijning en niet voor de signature plaatsingen. Goed om te weten dat de resultaten van beide operatietechnieken nagenoeg gelijk zijn. Wilt u liever de signature plaatsing? Dan plannen we vanaf medio december een afspraak met u in voor januari 2022. Meer informatie over de operatietechnieken vindt u hier.

Specifieke informatie CZ 2021

CZ heeft geen contract afgesloten met Orthoparc. De onderhandeling voor 2022 zijn nog niet afgerond. Restitutieverzekerden kunnen terecht bij Orthoparc voor het dagbehandelingsconcept. Voor natura verzekerden wordt een overnachting toegevoegd aan het zorgtraject, met deze toevoeging is er geen eigen bijdrage voor de patiënt. Indien u natura CZ verzekerd bent en gebruik wilt maken van ons dagbehandelingsconcept dan wordt er een eigen bijdrage gevraagd. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw polis.

Welke zorgverzekeraars zijn er?

Als u niet weet onder welke koepel uw zorgverzekeraar valt, dan vindt u het eenvoudig terug in onderstaande infographic. Wilt u meer weten over de concerns, hun marktaandeel en bijvoorbeeld volmachten? Bekijk dan de website van Zorgwijzer.nl.