Voorste kruisbandoperatie

 

Een defecte voorste kruisband kan voor instabiliteit in de knie en pijn zorgen. Dit kan het dagelijks functioneren, waaronder sport, flink bemoeilijken. Wanneer de instabiliteit niet verholpen kan worden met fysio- of oefentherapie, is een operatie een mogelijke uitkomst.

Bij een operatie wordt de voorste kruisband gereconstrueerd. Dit betekent dat de oude voorste kruisband wordt verwijderd, als dit niet al gedaan is, en een nieuwe voorste kruisband aangelegd. Dit gebeurt met een eigen stuk pees, een Hamstring- of Quadricepspees. Na de operatie is de passieve stabiliteit van de knie weer goed. Dan gaat de maandenlange intensieve revalidatie van start.

Operatieprocedure

Tijdens de operatie worden verschillende stappen doorlopen. Vooraf en tijdens de operatie worden verschillende ‘time-outs’ toegepast. Dit zijn checkmomenten om er zeker van de zijn dat alles verloopt volgens plan. De stappen tijdens een kniekijkoperatie zijn als volgt:

  • U krijgt kort voor de ingreep verdoving via een ruggenprik of narcose.
  • Op de knie worden belangrijke lijnen afgetekend.
  • Scopische instrumenten worden in de knie gebracht.
  • Het kniegewricht wordt beoordeeld.
  • Er wordt peesweefsel verkregen uit de hamstring of quadriceps en geprepareerd.
  • Gaten worden geboord op de plekken waar de kruisband vast komt te zitten.
  • De kruisband wordt in de knie gebracht en vastgezet met schroeven.
  • De knie wordt getest, is de volledige bewegelijkheid aanwezig en is de kruisband sterk?
  • De operatie-instrumenten worden uit de knie gehaald en de wondjes worden afgeplakt met hechtpleisters.